Skip linksPersonuppgiftspolicy

Vi på EPN Byggtjänst AB är måna om att skydda dina personuppgifter och respekterar din integritet. Nedan följer vår personuppgiftspolicy för att förklara vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

Vilka personuppgifter samlar vi in? Vi samlar in namn, e-postadress och telefonnummer från besökare som fyller i vårt kontaktformulär på vår hemsida.

Varför samlar vi in personuppgifter? Vi samlar in personuppgifter för att kunna svara på dina förfrågningar och ge dig den bästa möjliga kundservicen.

Hur använder vi personuppgifter? Vi använder personuppgifter för att kontakta dig och svara på dina förfrågningar. Vi kan också använda personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsmaterial om vi har fått ditt samtycke.

Hur länge sparar vi personuppgifter? Vi sparar personuppgifter så länge som det behövs för att fullgöra det ändamål för vilket de samlades in eller så länge som det krävs enligt lag.

Dela vi personuppgifter med tredje part? Vi delar inte personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Hur skyddar vi personuppgifter? Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada.

Dina rättigheter:

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, rättelse av felaktiga personuppgifter, radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter och att begära dataportabilitet. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt:
Om du har frågor om vår personuppgiftspolicy kan du kontakta oss på följande sätt: EPN Byggtjänst AB Adress: STÅNGJÄRNSGATAN 43 , 724 77 Västerås E-post: mail@epnbyggtjanst.se

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.
Explore
Drag